Records

 • » Мотиваційні чинники професійного становлення вчителя
  Дубасенюк, О. А.
  1998-07-20
  View Record | View Original
 • » Відповідальність у структурі компетентності майбутнього вчителя
  Левківський, М. В.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Вплив чинників стихійності та мотивації на процес навчання іноземній мові
  Козубай, В. І.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Краєзнавчі студії в епістолярній спадщині І. І. Огієнка
  Костриця, М. Ю.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Ідеологічний фактор у боротьбі з тероризмом
  Білодід, Ю. М.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » New data on biogeography, classification and phylogeny of Рhysidae (Gastropoda:...
  Taylor, D. W.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Феномен тероризму в оцінках та уявленнях студентської молоді
  Дроздов, О. Ю.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Відродження освітянських пріоритетів України у працях Івана Огієнка
  Артемова, Л. В.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Центри самостійного вивчення іноземної мови
  Бокун, І. А.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Експлікативні зміни сучасної освіти освіти в контексті трансформацій науки...
  Саух, П. Ю.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Таксономічне значення морфологічних ознак на прикладі підроду Peregriana роду Lymnaea
  Гарбар, О. В.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Відродження української Автокефальної православної церкви (концепция архієпископа...
  Міненко, Тимофій
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Взаємозв’язок радикалього націоналізму й релігійного фанатизму: ідейне підгрунтя та...
  Бережко, К. О.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Таблиці для визначення молюсків родин Lithoglyphidae, Melanopsidae, Вithyniidae
  Градовський, В. М.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » "Одномірна людина” Герберта Маркузе в контексті соціальної філософії Франкфуртської школи
  Самардак, М. М.; Троянчук, С. Й.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Екологічна освіта – важливий чинник формування особистості старшокласника
  Іванченко, А. В.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » І.І. Огієнко про систему шкільної освіти в Брусилівському церковному братстві (XVIII –...
  Володченко, Ж. М.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Динамізм соціальної структури суспільства та соціальна стратифікація
  Борисюк, С. Л.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Гуманізація суспільного середовища як засіб упередження тероризму
  Кушерець, В. І.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Особливості каріотипів перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) фауни України
  Мельниченко, Р. К.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Методологічні основи ступеневої педагогічної освіти
  Вітвицька, С. С.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Іван Огієнко – будівничий нації (за матеріалами "Нашої культури")
  Сохацька, Є. І.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Житомирська земля за козацьких часів (кінець XVI–середина XVII ст.)
  Іващенко, О. М.
  1999-07-20
  View Record | View Original
 • » О необходимости создания единой системы отечественных названий наземных моллюсков
  Сверлова, Н. В.
  2019-07-20
  View Record | View Original
 • » Постмодерністські тенденції у сфері гуманітарного знання: компаративний аналіз як новий...
  Буруковська, Н. В.
  2019-07-20
  View Record | View Original
54951 - 54975 of 55241 Items    << < 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 > >>