Records

 • » Григорій Ващенко і виховання естетичних почуттів молодших школярів
  Шмельова, Т. В.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Застосування модульно-рейтингової системи навчання при вивченні іноземної мови...
  Іванцова, О. П.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Творчий потенціал вчителя музики як педагогічна проблема
  Олійник, С. В.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Психодіагностика педагогічної майстерності вчителя
  Зязюн, І. А.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Лабораторний практикум як частина дистанційного курсу з інформатики
  Зарицька, О. Л.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Використання міжпредметних зв’язків у процесі викладання курсу "Основи культури і...
  Голубовська, І. В.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Змістова стратифікація тексту оригіналу як засіб зняття омофразії
  Виговський, В. Л.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Розвиток ідеї міжпредметних зв’язків у педагогіці та проблема інтегрованого навчання
  Пелешок, Е. Х.; Гордієнко, О. А.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Психосемантичний підхід та його застосування до дослідження життєтворчої антиципації...
  Рихальська, О. Г.
  1998-06-26
  View Record | View Original
 • » Сучасний урок - урок у системі особистісно зорієнтованого навчання
  Хорова, Л. І.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Особливості вивчення теми "Інтонація" з використанням методів орхестичного виховання
  Плющик, Є. В.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Возрастная изменчивость отношения массы мягких тканей и массы раковины к общей массе у...
  Варигин, А. Ю.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Проблема емоційної регуляції педагогічної діяльності учителя музики
  Неретін, В. О.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Особистісно зорієнтоване виховання: стратегія проектування
  Бех, І. Д.
  1999-06-26
  View Record | View Original
 • » М.Ф. Сумцов про особистість та професійні якості вчителя
  Кін, О. М.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Факторний аналіз фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики
  Чемерис, О. А.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Проектна парадигма розвитку початкової і основної шкіл
  Онищук, Л. А.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Вирощування нового об’єкту аквакультури – молюска ампулярії – в тепловодних рибних...
  Ігнатчик, С. А.; Кражан, С. А.; Кузьменкова, Б. Н.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Свинець і кадмій у ґрунтах агроландшафтів Житомирського Полісся
  Мислива, Т. М.; Myslyva, T.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Важкі метали в урбогрунтах приміської зони м. Житомир
  Мислива, Т. М.; Myslyva, T.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Вплив малоінтенсивного іонізуючого випромінювання на паренхіматозні органи собак
  Хоменко, З. В.; Khomenko, Z.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Організаційні форми навчання обліковців з реєстрації бухгалтерських даних як компонент...
  Ростока, Марина Львівна
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Смисл життя: складові, вектор і психологічна допомога
  Гурлєва, Т.С.
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Professional self-fulfilment of skilled people of different professional groups and...
  Кокун, Олег Матвійович
  2019-06-26
  View Record | View Original
 • » Фундаменталізація змісту освіти: компетентнісний підхід
  Бондар, Світлана Пилипівна
  2019-06-26
  View Record | View Original
54701 - 54725 of 55077 Items    << < 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 > >>