Records

 • » Аналіз стану річки Тетерів в Коростишівському районі
  Бордюг, Н. С.; Костриця, Л. М.; Bordiug, N.; Kostrytsia, L.; Кострица, Л. Н.
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Оцінка якості питної води із артезіанських свердловин
  Бордюг, Н. С.; Bordiug, N.
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Паразитарна інвазія та її вплив на поведінку проміжних хазяїв – прісноводних молюсків
  Житова, О. П.; Zhytova, O.
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Вплив забруднювачів грунту на якість води децентралізованого водопостачання
  Бордюг, Н. С.; Василюк, Т. П.; Bordiug, N.; Vasyliuk, Т.
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Спосіб отримання ветеринарного препарату «Фетоплацентат» для профілактики і лікування...
  Калиновський, Г. М.; Грищук, Г. П.; Ревунець, А. С.; Ковальчук, Ю. В.; Карпюк, В. В.; Ковальов, П. В.; Захарін, В. В.; Афанасієва, Л. П.; Журавльов, В. Д.; Калиновский, Г. Н.; Ревунец, А. С.; Ковалев, П. В.; Захарин, В. В.; Афанасиева, Л. П.; Журавлев, В. Д.; Kalynovskyi, G.; Gryshchuk, G.; Revunets, А.; Kovalchuk, Yu.; Karpyuk, V.; Kovalov, P.; Zakharin, V.; Afanasieva, L.; Zhuravlev, V.
  2010-02-10
  View Record | View Original
 • » Інформаційно-комунікаційні технології комбінованого навчання у вищій школі
  Стрюк, А.М.
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
  Kravchina, Oksana Ye.
  2010-08-30
  View Record | View Original
 • » Аналітичний збірник «Профтехінфо»
  Величко, Н.О.; Мищишен, А. В.; Плєщ, А.І.; Савченко, Ірина
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Інноваційні методи управлінської діяльності керівників ПТНЗ
  Свистун, Валентина Іванівна; Єльникова, Галина Василівна; Петренко, Лариса Михайлівна; Кузьмінська, Л.Д.; Палькевич, Юлія Святославівна
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Критерії і рівні розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін
  Михнюк, М.І.
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Види і сутність функцій розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін...
  Михнюк, М.І.
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Соціально-педагогічні передумови створення центрів консультування з професійної кар’єри...
  Величко, Н.О.
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Інноваційні педагогічні технології формування уявлень учнівської молоді про професійну...
  Злочевська, Л.С.
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Підготовка учнів ПТНЗ до вибору й реалізації професійної кар’єри
  Закатнов, Д.О.
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Соціальне партнерство як пріоритетний напрям освітньої політики в управлінні розвитком ПТО
  Кузьмінська, Л.Д.
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Формування кар’єрних орієнтацій учнів ПТНЗ як психолого-педагогічна проблема
  Орлов, В.Ф.
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Основні напрями роботи з допрофільної підготовки та профорієнтаційної роботи
  Сахно, Оксана Іванівна
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Концепція розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного...
  Михнюк, М.І.
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Діагностика рівнів сформованості професійно-педагогічних знань і умінь викладачів...
  Михнюк, М.І.
  2015-02-01
  View Record | View Original
 • » Взаємодія з владою в політичній картині світу студентської молоді
  Остапенко, Ірина Віталіївна
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Управління інноваційним розвитком загальноосвітніх навчальних закладів як проблема...
  Калініна, Л.М.; Лапінський, В.В.; Рогоза, В.В.
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Інформаційно-аналітична компетентність педагогів професійного навчання у формуванні...
  Майборода, Людмила Анатоліївна
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Соціокультурні умови функціонування інформаційних потоків у системі управління...
  Калініна, Л.М.
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Типологія поглядів на природу і зміст педагогічної майстерності вчителя української...
  Сидоренко, В.В.
  2020-03-31
  View Record | View Original
 • » Комунікативна професіограма вчителя української мови і літератури в умовах...
  Сидоренко, В.В.
  2020-03-31
  View Record | View Original
26 - 50 of 58798 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>