Records

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info

 • » Тези доповідей науково-практичної конференції «Мультимедійні технології в освіті та...
  Колектив авторів, ІІТЗН НАПНУ
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Формування Іінформаційної культури особистості як важлива функція реферативної інформації
  Рабаданова, Л.В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Аномія як суспільний і особистісний феномен
  Шайгородський, Ю.Ж.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Просторово-часові пастки сучасної соціально-політичної міфології
  Шайгородський, Ю.Ж.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Аксіометрія державної молодіжної політики
  Шайгородський, Ю.Ж.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Хмарні технології та оцінювання рівня навчальних досягнень старшокласників
  Богачков, Ю.М.; Буров, О.Ю.; Ухань, П.С.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Принципи і зміст періодизації історії дидактики фізики в Україні
  Головко, Микола Васильович; Павленко, Анатолій Іванович
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Тестові завдання у тестах TIMSS як інструментарій реалізації моніторингу навчальних...
  Науменко, С.О.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Віртуальні хімічні лабораторії в процесі навчання хімії
  Нечипуренко, Павло Павлович
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Особливості вибору систем дистанційного навчання для професійної освіти
  Базелюк, Олександр Васильович
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Базові поняття і терміни веб-технологій
  Кільченко, А.В.; Поповський, О.І.; Тебенко, Олексій Віталійович; Тебенко, Олександр Віталійович; Матросова, Н.М.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Термінологічний словник з використання інформаційних технологій та електронних...
  Кільченко, А.В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Збірник методик для діагностики негативних психічних станів військовослужбовців
  Агаєв, Назім Асафович; Кокун, Олег Матвійович; Пішко, Ірина Олександрівна; Лозінська, Наталія Сергіївна; Остапчук, В.В.; Ткаченко, Вячеслав Васильович
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Система Delphi як засіб формування ІКТ-компетентностей майбутнього вчителя інформатики...
  Петренко, С.В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Терапевтичний потенціал сім’ї як чинник виходу її із кризи, зумовленої переживанням...
  Кляпець, Ольга Яківна
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Розвиток вітчизняної дидактики фізики наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
  Головко, Микола Васильович
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Використання системи Index Copernicus для інформаційно-аналітичної підтримки...
  Кільченко, А.В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Технології інтегрованого навчання в старшій школі в умовах її профілізації
  Барановська, Олена Володимирівна
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Формування змісту курсів за вибором для допрофільної підготовки і профільного навчання:...
  Кизенко, Василь Іванович
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Мультимедійна візуалізація у реалізації метапредметних технологій профільного навчання
  Трубачева, Світлана Едуардівна; Чорноус, О.В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Взаємозв’язок інваріантної і варіативної складової змісту освіти: людинознавчий аспект
  Васьківська, Галина Олексіївна
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Діалогічні уміння як засіб формування соціальної взаємодії суб’єктів...
  Васьківська, Олена Євгеніївна
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Дидактичні особливості компетентнісно зорієнтованого підручника в умовах профільного...
  Трубачева, Світлана Едуардівна
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Родинний вплив як чинник формування психіки українців
  Маслюк, Андрій Миколайович
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Міжпредметні зв’язки у профільній школі: практична зорієнтованість та технологізація
  Барановська, Олена Володимирівна
  2018-02-19
  View Record | View Original
101 - 125 of 12237 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>