Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Підвищення енергоефективності машинного доїння корів
  Медведський, О. В.; Medvedskyi, О.; Медведский, А. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Типи медозбору на Житомирському Поліссі, яке зазнало радіоактивного забруднення
  Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Кривий, М. М.; Вербельчук, С. П.; Кураченко, Н. М.; Лисогурская, Д. В.; Кривой, М. Н.; Кураченко, Н. Н.; Lisogurska, D.; Furman, S.; Kryvyi, M.; Verbelchuk, S.; Kurachenko, N.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Аналіз технологій виробництва перги
  П’ясківський, В. М.; Вербельчук, С. П.; Вербельчук, Т. В.; Пясковский, В. М.; Pyaskovsky, V.; Verbelchuk, S.; Verbelchuk, T.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Вплив технології одержання прополісу на його якість
  Кривий, М. М.; Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Лісогурський, Я. Ю.; Яворський, Р. Я.; Кривой, М. Н.; Лисогурская, Д. В.; Лисогурский, Я. Ю.; Яворский, Р. Я.; Kryvyi, M.; Lisogurska, D.; Furman, S.; Lisogurskyi, Ya.; Yavorsky, R.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини
  Грибан, Г. П.; Плотіцин, К. В.; Gryban, G.; Plotitsyn, K.; Плотицин, К. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Біоценози лісу та їх медова продуктивність на Поліссі Житомирщини
  Вербельчук, С. П.; Кривий, М. М.; Васенков, Г. І.; Вербельчук, Т. В.; Діхтяр, О. О.; Verbelchuk, S.; Kryvyi, M.; Vasenkov, G.; Verbelchuk, T.; Dikhtiar, O.; Кривой, М. Н.; Васенков, Г. И.; Дихтяр, Е. А.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціального...
  Грибан, Г. П.; Ткаченко, П. П.; Пудзимір, М. І.; Бартош, К. А.; Погребенник, Л. І.; Трухан, Л. В.; Gryban, G.; Tkachenko, P.; Pudzymir, N.; Bartosh, K.; Pogrebennyk, L.; Trukhan, L.; Пудзымир, Н. И.; Погребенник, Л. И.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Перспективы развития органического сельского хозяйства в Беларуси
  Шпак, А. П.; Shpak, A.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Оцінка рівня рухової активності учнів загальноосвітніх закладів та студентів м. Житомира
  Дзензелюк, Д. О.; Білоконь, Л. Б.; Ткаченко, П. П.; Денисовець, А. П.; Канділов, І. Ю.; Дзензелюк, Д. А.; Белоконь, Л. Б.; Денисовец, А. П.; Кандилов, И. Ю.; Dendzeluk, D.; Bilokon, L.; Tkachenko, P.; Denisovec, A.; Kandilov, I.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Вплив вольових якостей студентів на показники виконання тестів з фізичної підготовленості
  Грибан, Г. П.; Опанасюк, Ф. Г.; Сметаннікова, Т. В.; Скорий, О. С.; Gryban, G.; Opanasyuk, F.; Smetannykova, T.; Skoriy, O.; Сметанникова, Т. В.; Скорый, О. С.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Форми опору українського селянства у часи Голодомору 1932–1933 рр.
  Махорін, Г. Л.; Махорин, Г. Л.; Makhorin, G.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Українська національна революція 1917–1922 рр. та її перебіг на Житомирщині
  Махорін, Г. Л.; Махорин, Г. Л.; Makhorin, G.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Соціально-біологічні складові розвитку конкурентоспроможності та стійкості регіонів
  Ходаківський, Є. І.; Іванюк, О. В.; Литвинчук, І. Л.; Плотнікова, М. Ф.; Мосієнко, О. В.; Ходаковский, Е. И.; Иванюк, О. В.; Плотникова, М. Ф.; Мосиенко, О. В.; Khodakivskyi, Ye.; Ivaniuk, O.; Lytvynchuk, I.; Plotnikova, M.; Mosienko, O.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Родові поселення як механізм залучення інвестицій на сільські території в умовах...
  Якобчук, В. П.; Плотнікова, М. Ф.; Сморщок, О. В.; Yakobchuk, V.; Plotnikova, M.; Smrozchok, E.; Плотникова, М. Ф.; Сморщок, Е. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Опыт Украины по управлению инновационными проектами регионального развития
  Васильев, М. Л.; Плотникова, М. Ф.; Васильєв, М. Л.; Плотнікова, М. Ф.; Vasyliev, M.; Plotnikova, M.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Горизонтальна диверсифікація діяльності на сільських територіях
  Плотнікова, М. Ф.; Плотникова, М. Ф.; Plotnikova, M.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Зміна агрофізичних показників світло-сірого лісового ґрунту залежно від способів...
  Кравчук, М. М.; Кропивницький, Р. Б.; Довбиш, Л. Л.; Яковенко, О. П.; Кравчук, Н. Н.; Кропивницкий, Р. Б.; Довбыш, Л. Л.; Kravchuk, N.; Kropivnizky, R.; Dovbysh, L.; Yakovenko, O.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Соціально-екологічні основи агробізнесу
  Плотнікова, М. Ф.; Плотникова, М. Ф.; Plotnikova, M.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Формування компетентності у майбутніх аграріїв щодо збереження здоров’я засобами...
  Грибан, Г. П.; Пантус, О. О.; Ободзінська, О. В.; Gryban, G.; Pantus, O.; Obodzinska, O.; Пантус, Е. А.; Ободзинская, О. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Формування мотивації до фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів вищих навчальних...
  Коновальчук, Б. Б.; Грибан, Г. П.; Пилипчук, П. Б.; Konovalchuk, B.; Gryban, G.; Pilipchuk, P.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Інноваційно-інвестиційні засади розвитку аграрної сфери
  Бовсуновська, Н. М.; Плотнікова, М. Ф.; Бовсуновская, Н. Н.; Плотникова, М. Ф.; Bovsunovska, N.; Plotnikova, M.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Модель навколишнього середовища для штучного розуму
  Єфремов, М. Ф.; Єфремов, Ю. М.; Yefremov, M.; Yefremov, Yu.; Ефремов, М. Ф.; Ефремов, Ю. Н.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Ветеринарно-санитарная оценка продуктов пчеловодства, полученных на территориях с...
  Фурман, С. В.; Лисогурская, Д. В.; Кривой, М. Н.; Лисогурская, О. В.; Кураченко, Н. Н.; Furman, S.; Lisogurska, D.; Kryvyi, M.; Lisogurska, О.; Kurachenko, N.; Лісогурська, Д. В.; Кривий, М. М.; Лісогурська, О. В.; Кураченко, Н. М.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Управління становленням локальних ринків як складова сільського розвитку в умовах...
  Плотнікова, М. Ф.; Плотникова, М. Ф.; Plotnikova, M.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Теоретичні засади розвитку, проблемні аспекти самореалізації та професійного...
  Шевчук, С. І.; Єловець, О. І.; Шевчук, С. И.; Еловец, А. И.; Shevchuk, S.; Yelovecz', O.
  2020-04-07
  View Record | View Original
176 - 200 of 9218 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>