Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Моделювання механізму прийняття рішень
  Новіков, П. Ф.; Плотнікова, М. Ф.; Novikov, P.; Plotnikova, M.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Місце інформаційних технологій для аналізу товарних ринків
  Плотнікова, М. Ф.; Plotnikova, M.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Регіональні аспекти високоефективного виробництва продукції зернових культур
  Новікова, М. Ф.; Новикова, М. Ф.; Novikova, M.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Структуризація підприємств хлібопродуктового підкомплексу
  Плотнікова, М. Ф.; Plotnikova, M.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Структуризація як чинник сталого розвитку хлібопродуктового підкомплексу АПК
  Плотнікова, М. Ф.; Плотникова, М. Ф.; Plotnikova, M.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Структуризація хлібопродуктового підкомплексу в контексті глобалізації економічних...
  Плотнікова, М. Ф.; Plotnikova, M.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Особливості структуризації в хлібопродуктовому підкомплексі
  Плотнікова, М. Ф.; Plotnikova, M.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Проблемні аспекти використання інформації, отриманої від конфідентів в інтересах...
  Погорецький, М. А.; Черниш, Р. Ф.; Pogoretskyu, M.; Chernysh, R.; Погорецкий, М. А.; Черныш, Р. Ф.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Окремі аспекти підготовки співробітників Служби безпеки України до участі в...
  Черниш, Р. Ф.; Chernysh, R.; Черныш, Р. Ф.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Паразитарні та інфекційні хвороби м'ясоїдних тварин
  Довгій, Ю. Ю.; Радзиховський, М. Л.; Дубова, О. А.; Фещенко, Д. В.; Нікітін, О. А.; Бахур, Т. І.; Дишкант, О. В.; Довгій, М. Ю.; Довгий, Ю. Ю.; Радзиховский, Н. Л.; Никитин, О. А.; Бахур, Т. И.; Довгий, М. Ю.; Dovgiy, Yu.; Radsikhovskiy, N.; Dubova, О.; Feschenko, D.; Nikitin, O.; Bakhur, Т.; Dyshkant, O.; Dovgiy, M.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Основні види роду Fusarium – збудники сухої фузаріозної гнилі картоплі
  Тимощук, О. А.; Журавська, І. А.; Тимощук, А. А.; Журавская, И. А.; Tymoshchuk, O.; Zhuravska, I.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Біохімічні особливості гісопу лікарського у зв'язку з інтродукцією в умовах Полісся...
  Котюк, Л. А.; Рахметов, Д. Б.; Вергун, О. М.; Котюк, С. В.; Kotyuk, L.; Rakhmetov, D.; Vergun, A.; Kotyuk, S.; Вергун, Е. Н.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Енерго- та ресурсозберігаюча технологія вирощування озимої пшениці в зоні Полісся України
  Майстер, А. А.; Майстер, О. А.; Mayster, A.; Mayster, O.; Майстер, А. А.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель
  Зінчук, Т. О.; Данкевич, В. Є.; Зинчук, T. А.; Данкевич, В. Е.; Zinchuk, Т.; Dankevych, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Вплив сортових особливостей на розвиток Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. hordei...
  Чайка, О. В.; Чайка, А. В.; Chaika, A.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Ефективність біофунгіциду проти хвороб листя ячменю ярого
  Чайка, О. В.; Лапа, С. В.; Чайка, А. В.; Chaika, A.; Lapa, S.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Показники гемопоезу собак за бабезіозу
  Горальська, І. Ю.; Пінський, О. В.; Горальская, И. Ю.; Пинский, О. В.; Goralska, I.; Pinsky, О.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Тенденції розвитку та суперечності сучасного ринку інтелектуальної власності
  Базилевич, В. Д.; Bazylevych, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Майнові права інтелектуальної власності на технологію: теоретичний аспект
  Бутнік-Сіверський, О. Б.; Бутник-Северский, А. Б.; Butnik-Seversky, O.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Чи стане чиста енергія та низькотемпературний ядерний синтез головною інновацією ХХІ...
  Грабар, І. Г.; Грабар, И. Г.; Grabar, I.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Синтелектична парадигма ноосферного розвитку економіки
  Ходаківський, Є. І.; Плотнікова, М. Ф.; Вольська, В. В.; Ходаковский, Е. И.; Плотникова, М. Ф.; Вольская, В. В.; Khodakivskiy, E.; Plotnikova, M.; Volska, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Баланс «центр–регіони»: на основі чого?
  Василенко, В. М.; Василенко, В. Н.; Vasilenko, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Карпатський регіон у фокусі розвитку інноваційних просторових форм
  Галушка, З. І.; Антохов, А. А.; Галушка, З. И.; Galushka, Z.; Antokhov, A.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Апробація європейського досвіду інноваційних технологій точного землеробства
  Данкевич, Є. М.; Данкевич, В. Є.; Данкевич, Е. М.; Данкевич, В. Е.; Dankevich, E.; Dankevich, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Теоретично-методологічні засади формування інтелектуального потенціалу підприємств...
  Зінчук, Т. О.; Малько, К. В.; Зинчук, Т. А.; Zinchuk, Т.; Malko, K.
  2018-02-19
  View Record | View Original
176 - 200 of 7102 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>