Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Європейський досвід розвитку сільської економіки: уроки для України
  Тарасович, Л. В.; Tarasovych, L.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Методичні основи оцінки розвитку сільського туризму
  Грабчук, І. Ф.; Кубрак, С. В.; Грабчук, И. Ф.; Grabchuk, I.; Kubrak, S.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Агроландшафти Полісся і використання машинно-тракторного парку в умовах великотоварних...
  Лімонт, А. С.; Поліщук, О. С.; Плужніков, О. Б.; Limont, А.; Polishchuk, O.; Pluzhnikov, O.; Лимонт, А. С.; Полищук, А. С.; Плужников, О. Б.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Формування туристичного потенціалу Житомирської області
  Бугайчук, В. В.; Разумна, К. А.; Bugaychuk, V.; Razumna, K.; Разумная, К. А.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Гастрономічний туризм: методична платформа
  Нестерчук, І. К.; Нестерчук, И. К.; Nesterchuk, І.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Покращення електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів з мережею...
  Резніченко, Т. П.; Войцицький, А. П.; Нездвецька, І. В.; Reznichenko, T.; Voytsytskyy, A.; Nezdvetska, І.; Резниченко, Т. Ф.; Войцыцкий, А. П.; Нездвецкая, И. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Екологічність – основна властивість технічного рівня кормороздавача-змішувача
  Водяницький, Г. П.; Тимків, В. В.; Vodyanytskyy, H.; Tymkiv, V.; Водяницкий, Г. П.; Тымкив, В. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Дослідження складу зернового вороху кукурудзи, вирощеної в умовах Лісостепу...
  Самчук, Ю. Ю.; Стельмах, В. М.; Samchuk, Y.; Stelmah, V.; Стельмах, В. Н.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Адаптація методів теорії динамічного хаосу для забезпечення інформаційної безпеки...
  Молодецька-Гринчук, К. В.; Molodetska-Hrynchuk, K.; Молодецкая-Гринчук, К. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Зміна хімічного складу гноє-компостної суміші посліду в результаті його компостування в...
  Павленко, С. І.; Pavlenko, S.; Павленко, С. И.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Оптимізація параметрів системи «двигун-трансмісія» переобладнаних автомобілів...
  Ємець, Б. В.; Yemets, B.; Емец, Б. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Специфіка перекладу української безеквівалентної лексики англійською мовою (на...
  Разумна, К. А.; Разумная, К. А.; Razumna, K.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Взаємовідносини збудників бактеріальних хвороб картоплі
  Положенець, В. М.; Немерицька, Л. В.; Журавська, І. А.; Положенец, В. М.; Немерицкая, Л. В.; Журавская, И. А.; Polozhenets, V.; Nemerytska, L.; Zhuravska, I.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Вплив кагатного зберігання топінамбура на вміст полісахаридів та ураження бульб...
  Положенець, В. М.; Немерицька, Л. В.; Беганов, В. Р.; Журавська, І. А.; Положенец, В. М.; Немерицкая, Л. В.; Журавская, И. А.; Polezhenets, V.; Nemeritskaya, L.; Beganov, V.; Zhuravskaya, I.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Determining the magnitude of traction force on the axes of drive wheels of...
  Golub, G.; Chuba, V.; Kukharets, S.; Голуб, Г. А.; Чуба, В. В.; Кухарець, С. М.; Кухарец, С. Н.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Обладнання для виробництва дизельного біопалива
  Голуб, Г. А.; Павленко, М. Ю.; Кухарець, С. М.; Осипчук, О. Ю.; Чуба, В. В.; Golub, G.; Pavlenko, M.; Kukharets, S.; Osipchuk, O.; Chuba, V.; Кухарец, С. Н.; Осыпчук, А. Ю.
  2018-01-25
  View Record | View Original
 • » Сучасний спорт і екологія навколишнього середовища
  Грибан, Г. П.; Сметаннікова, Т. В.; Gryban, G.; Smetannykova, T.; Сметанникова, Т. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Методологія дослідження ефективності кормовиробництва в умовах інноваційних викликів
  Грабчук, І. Ф.; Бугайчук, В. В.; Бродський, Ю. Б.; Грабчук, И. Ф.; Бродский, Ю. Б.; Grabchuk, I.; Bugaychuk, V.; Brodsky, Y.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Гастрономічний туризм: експлікація аксіологічних концептів
  Нестерчук, І. К.; Нестерчук, И. К.; Nesterchuck, І.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Розвиток швидкісно-силових якостей у студенток спеціальних медичних груп упродовж...
  Грибан, Г. П.; Тимошенко, О. В.; Сметаннікова, Т. В.; Gryban, G.; Tymoshenko, O.; Smetannykova, T.; Сметанникова, Т. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Соціально-біологічні складові розвитку територій
  Плотнікова, М. Ф.; Плотникова, М. Ф.; Plotnikova, M.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Конструкційна ефективність мобільної доїльної установки
  Кухарець, С. М.; Медведський, О. В.; Kukharets, S.; Medvedskyi, O.; Кухарец, С. Н.; Медведский, А. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Ефективність використання теплових насосів у системах теплопостачання
  Медведський, О. В.; Білецький, В. Р.; Вензовська, В. Н.; Medvedskyi, О.; Biletskyi, V.; Venzovskaya, V.; Медведский, А. В.; Белецкий, В. Р.; Вензовская, В. Н.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Стабільність вакуумного режиму мобільної доїльної установки
  Медведський, О. В.; Medvedskyi, О.; Медведский, А. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Альтернативні джерела енергії та можливості їх використання в Україні
  Медведський, О. В.; Лічаченко, А. А.; Medvedskyi, О.; Lychachenko, A.; Медведский, А. В.; Личаченко, А. А.
  2020-04-07
  View Record | View Original
151 - 175 of 9218 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>