Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Natural regeneration under pine stands in fresh pine forests of Zhytomyr Polissya area...
  Siruk, Yu.; Turko, V.; Pechenjuk, Ye.; Сірук, Ю. В.; Турко, В. М.; Печенюк, Є. П.; Сирук, Ю. В.; Турко, В. Н.; Печенюк, Е. П.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Книга лісів Житомирщини: (історико-економічний нарис)
  Бузун, В. О.; Турко, В. М.; Сірук, Ю. В.; Бузун, В. А.; Турко, В. Н.; Сирук, Ю. В.; Buzun, V.; Turko, V.; Siruk, Y.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Гирьовий спорт у вищих навчальних закладах
  Грибан, Г. П.; Пронтенко, К. В.; Пронтенко, В. В.; Романчук, В. М.; Бондаренко, В. В.; Безпалий, С. М.; Михальчук, Р. В.; Кисленко, Д. П.; Ткаченко, П. П.; Gryban, G.; Prontenko, K.; Prontenko, V.; Romanchuk, V.; Bondarenko, V.; Bezpalyi, S.; Myhalchuk, R.; Kyslenko, D.; Tkachenko, P.; Романчук, В. Н.; Безпалый, С. Н.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Розробка туристичних інформаційних матеріалів на заняттях з іноземної мови із...
  Кубрак, С. В.; Лихошвед, Н. В.; Kubrak, S.; Lykhoshved, N.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Ефективність виробництва конкурентоспроможної продукції у високотоварних...
  Місевич, М. А.; Ходаківський, В. М.; Циганенко, Г. В.; Мисевич, Н. А.; Ходаковский, В. Н.; Цыганенко, А. В.; Mysevych, M.; Khodakyvskyy, V.; Tsyhanenko, H.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Аналіз стратегічних альтернатив інвестиційного забезпечення виробництва органічної...
  Ходаківський, В. М.; Місевич, М. А.; Циганенко, Г. В.; Ходаковский, В. Н.; Мисевич, Н. А.; Цыганенко, А. В.; Khodakyvskyy, V.; Mysevych, M.; Tsyhanenko, H.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Фізична підготовка студентів у гирьовому спорті
  Грибан, Г. П.; Пронтенко, К. В.; Ткаченко, П. П.; Бойко, Д. В.; Griban, G.; Prontenko, K.; Tkachenko, P.; Boyko, D.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Основи харчування. Теорія та практичні застосування
  Власенко, Т. В.; Грибан, Г. П.; Грибан, Н. Г.; Денисовець, А. П.; Дзензелюк, Д. О.; Єловець, О. І.; Зорнік, В. Р.; Канділов, І. Ю.; Москаленко, О. А.; Ободзінська, О. В.; Опанасюк, Ф. Г.; Пантус, О. О.; Пилипчук, П. Б.; Плотіцин, К. В.; Сергеєва, Н. Ю.; Скорий, О. С.; Сметаннікова, Т. В.; Ткаченко, П. П.; Vlasenko, T.; Griban, G.; Griban, N.; Denysovets, A.; Dzenzeluk, D.; Elovets, O.; Zornik, V.; Kandilov, I.; Moskalenko, O.; Obodzinska, O.; Opanasyuk, F.; Pantus, O.; Pilipchuk, P.; Plotitsyn, K.; Sergeyeva, N.; Skoryi, O.; Smetannikova, T.; Tkachenko, P.; Денисовец, А. П.; Дзензелюк, Д. А.; Еловец, А. И.; Зорник, В. Р.; Кандилов, И. Ю.; Москаленко, А. А.; Ободзинская, О. В.; Пантус, Е. А.; Плотицын, К. В.; Сергеева, Н. Ю.; Скорый, О. С.; Сметанникова, Т. В.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції,...

  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Методика розвитку силових якостей студентів засобами гирьового спорту в процесі...
  Ткаченко, П. П.; Tkachenko, P.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Зміцнення здоров’я і фізичної підготовленості студентів в умовах малих доз радіаційного...
  Грибан, Г. П.; Краснов, В. П.; Присяжнюк, С. І.; Опанасюк, Ф. Г.; Griban, G.; Krasnov, V.; Prisyazhnyuk, S.; Opanasyuk, F.; Присяжнюк, С. И.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Основи підготовки у гирьовому спорті
  Грибан, Г. П.; Ткаченко, П. П.; Griban, G.; Tkachenko, P.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Новітня екологічна освіта і виховання сучасної молодої людини
  Бурлака, В. А.; Хом’як, І. В.; Лавринюк, О. О.; Burlaka, V.; Khomyak, I.; Lavrenyuk, O.; Хомяк, И. В.; Лавринюк, О. А.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Зміни складу крові свиней при згодовуванні кормових бобів
  Лавринюк, О. О.; Лавринюк, О. А.; Lavrenyuk, O.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Вплив алюмосилікатів на вміст деяких мікроелементів в молоці свиноматок
  Бурлака, В. А.; Лавринюк, О. О.; Давидов, Е. А.; Burlaka, V.; Lavrenyuk, O.; Davydov, E.; Лавринюк, О. А.; Давыдов, Е. А.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Можливість поширення Helmintosporium Solani Durieu & Mont. при зберіганні картоплі...
  Положенець, В. М.; Фещук, О. М.; Немерицька, Л. В.; Журавська, І. А.; Положенец, В. М.; Немерицкая, Л. В.; Журавская, И. А.; Polozhenets, V.; Feshchuk, O.; Nemerytska, L.; Zhuravska, I.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Зоохімічний аналіз кормів. Хімічний та атомно-адсорбційний аналіз кормів
  Лавринюк, О. О.; Бурлака, В. А.; Лавринюк, О. А.; Lavrenyuk, O.; Burlaka, V.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Ендофітна мікофлора насіння пшениці озимої у північно-східному Лісостепу України
  Рожкова, Т. О.; Журавська, І. А.; Немерицька, Л. В.; Рожкова, Т. А.; Журавская, И. А.; Немерицкая, Л. В.; Rozhkova, T.; Zhuravska, I.; Nemerytska, L.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Використання алунітового та каолінового борошна в свинарстві
  Басаргін, В. А.; Лавринюк, О. О.; Басаргин, В. А.; Лавринюк, О. А.; Basargin, V.; Lavryniuk, O.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Зоохімічний аналіз кормів. Органолептичний аналіз та вимоги Держстандартів до кормів у...
  Лавринюк, О. О.; Бурлака, В. А.; Лавринюк, О. А.; Lavrenyuk, O.; Burlaka, V.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Склад крові свиноматок за дії низьких доз важких металів
  Басаргін, В. А.; Лавринюк, О. О.; Басаргин, В. А.; Лавринюк, О. А.; Basargin, V.; Lavryniuk, O.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Кумулятивність важких металів у внутрішні органи свиней при включенні сорбентів, за...
  Бурлака, В. А.; Лавринюк, О. О.; Burlaka, V.; Lavrenyuk, O.; Лавринюк, О. А.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Відтворна здатність свиноматок при використанні сорбентів важких металів
  Басаргін, В. А.; Лавринюк, О. О.; Степаненко, В. М.; Басаргин, В. А.; Лавринюк, О. А.; Степаненко, В. Н.; Basargin, V.; Lavryniuk, O.; Stepanenko, V.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Основи розвитку фізичних якостей студентів
  Опанасюк, Ф. Г.; Грибан, Г. П.; Opanasyuk, F.; Gryban, G.
  2020-04-07
  View Record | View Original
 • » Екологія міських систем. Ч. 2. Екологічна безпека
  Климчик, О. М.; Багмет, А. П.; Данкевич, Є. М.; Матковська, С. І.; Климчик, О. Н.; Данкевич, Е. М.; Матковская, С. И.; Klymchyk, О.; Bagmet, А.; Dankevych, Ye.; Matkovska, S.
  2020-04-07
  View Record | View Original
126 - 150 of 9218 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>