Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Кредитування аграрного сектора економіки України – основа залучення внутрішніх джерел...
  Орликовський, М. О.; Orlikovsky, M.; Орликовский, Н. А.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Резерви підвищення попиту і пропозиції на ринку молока
  Глібов, Р. В.; Glebov, R.; Глебов, Р. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Формування землезабезпеченості фермерських господарств радіоактивно забрудненої зони
  Довженко, В. А.; Dovzhenko, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Тенденції розвитку особистих селянських господарств Житомирської області
  Швець, Т. В.; Shvets, T.; Швец, Т. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Фауна та екологія прісноводних легеневих гастропод Шацького національного парку
  Гарбар, Д. А.; Гарбар, О. В.; Garbar, D.; Garbar, O.; Гарбар, А. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Конхіологічні та каріологічні особливості Microcolpia (Potamoctebiana) canaliculata...
  Першко, І. О.; Pershko, I.; Першко, И. О.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Тритій у радіоекологічних проблемах зрошувального землеробства
  Григор'єва, Л. І.; Григорьева, Л. И.; Grigoryeva, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Рекомендації щодо поліпшення складу ентомофауни міських зелених насаджень
  Ковтун, Т. І.; Kovtun, T.; Ковтун, T. И.
  1998-02-19
  View Record | View Original
 • » Комплексний медикаментозний спосіб корекції мінерального обміну і природної...
  Влізло, В. В.; Лігоміна, І. П.; Фасоля, В. П.; Сливінська, Л. Г.; Фурман, С. В.; Влизло, В. В.; Лигомина, И. П.; Сливинская, Л. Г.; Vlizlo, V.; Lihomina, I.; Fasolia, V.; Slyvinska, L.; Furman, S.
  2015-11-25
  View Record | View Original
 • » Спосіб корекції мінерального обміну і природної резистентності тварин в умовах...
  Влізло, В. В.; Лігоміна, І. П.; Фасоля, В. П.; Сливінська, Л. Г.; Фурман, С. В.; Влизло, В. В.; Лигомина, И. П.; Сливинская, Л. Г.; Vlizlo, V.; Lihomina, I.; Fasolia, V.; Slyvinska, L.; Furman, S.
  2015-11-25
  View Record | View Original
 • » Спосіб РБС-профілактики та лікування поліморбідних патологій тварин в умовах...
  Левченко, В. І.; Влізло, В. В.; Лігоміна, І. П.; Фасоля, В. П.; Сливінська, Л. Г.; Левченко, В. И.; Влизло, В. В.; Лигомина, И. П.; Сливинская, Л. Г.; Levchenko, V.; Vlizlo, V.; Lihomina, I.; Fasolia, V.; Slyvinska, L.
  2016-03-25
  View Record | View Original
 • » Використання інформаційно-управляючих систем у вищих навчальних закладах
  Тверезовська, Н. Т.; Борисюк, О. Б.; Tverezovska, N.; Borysiuk, О.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Становлення і розвиток інформаційних технологій
  Тверезовська, Н. Т.; Борисюк, О. Б.; Tverezovska, N.; Borysiuk, О.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Особливості використання світових земельних ресурсів
  Данкевич, В. Є.; Dankevych, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Інтеграційні процеси на зерновому ринку
  Данкевич, Є. М.; Данкевич, Е. М.; Dankevych, Ye.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Стратегічні напрями оптимізації структури посівних площ інтегрованих...
  Данкевич, Є. М.; Dankevych, Ye.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Відтворення основних засобів в аграрному секторі Житомирщини
  Гайдучок, Т. С.; Мостепанюк, В. А.; Gayduchok, T.; Mostepanyuk, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Сравнительная эффективность препаратов бровадез-20 и кристалл-1000 для борьбы с...
  Довгий, Ю. Ю.; Довгій, Ю. Ю.; Корячков, В. А.; Фещенко, Д. В.; Dovgiy, Yu.; Koryachkov, V.; Feshchenko, D.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Виявлення парафасциолопсозу на території Житомирського Полісся
  Житова, О. П.; Житова, Е. П.; Zhytova, O.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Проблеми та перспективи розвитку земельних відносин в аграрному секторі економіки країни
  Дема, Д. І.; Абрамова, І. В.; Гнидюк, І. В.; Дема, Д. И.; Абрамова, И. В.; Гнидюк, И. В.; Dema, D.; Abramova, I.; Hnydyuk, I.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Еколого-фізіологічні аспекти функціонування агроекосистем
  Головко, Е. А.; Борисюк, Б. В.; Іщук, О. В.; Golovko, Ye.; Borusyuk, B.; Ushshuk, O.; Головко, Э. А.; Ищук, О. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Fasciola hератіса L. (Trematoda: Fasciolidae) у проміжних та остаточних хазяях в умовах...
  Житова, О. П.; Zhytova, O.; Житова, Е. П.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Обнаружение редий и церкарий Psilotrema sp. (Trematoda, Psilotrematidae) у Planorbis...
  Житова, Е. П.; Король, Э. Н.; Житова, О. П.; Король, Е. М.; Zhytova, O.; Korol, Е.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Cercaria of the trematode Plagiorchis mutations (Trematoda, Plagiorchiidae) from the...
  Zhytova, O.; Житова, О. П.; Житова, Е. П.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Ефективність використання фунгіцидів у захисті картоплі від альтернаріозу в умовах...
  Положенець, В. М.; Немерицька, Л. В.; Журавська, І. А.; Федорчук, С. В.; Положенец, В. М.; Немерицкая, Л. В.; Журавская, И. А.; Polozhenets, V.; Nemerytska, L.; Zhuravska, I.; Fedorchuk, S.
  2018-02-19
  View Record | View Original
126 - 150 of 7102 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>