Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Особливості формування облікової політики в частині обліку праці та її оплати
  Суліменко, Л. А.; Вітер, С. А.; Сулименко, Л. А.; Витер, С. А.; Sulimenko, L.; Viter, S.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Роль обліку в системі управління виробничою діяльністю сільськогосподарських підприємств
  Пасемко, Г. М.; Пасемко, А. Н.; Pasemko, G.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами в бюджетних установах
  Базилевська, Л. В.; Базилевская, Л. В.; Bazylevska, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Облік торгової націнки в сучасних умовах управління торгівельним підприємством
  Баришполець, В. В.; Баришполец, В. В.; Baryshpolets, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Облік витрат від використання добрив при виробництві зернових культур в...
  Бичковська, Н. Ю.; Бычковская, Н. Ю.; Bychkovska, N.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Облік інструментів, приладів та інвентаря на підприємствах лісового господарства
  Бондар, Т. П.; Bondar, T.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Облік відсотків за кредит підприємства у банківських установах
  Бондарчук, З. В.; Bondarchuk, Z.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Облік розрахунків за виданими авансами постачальникам та підрядникам
  Войналович, Ю. С.; Voinalovych, Yu.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Вплив економічної ефективності сільськогосподарських підприємств на стан об’єктів...
  Круковський, А. М.; Круковский, А. М.; Krukovskyi, A.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Біоенергетична продуктивність кормової сівозміни Полісся
  Мойсієнко, В. В.; Мойсеенко, В. В.; Moiseyenko, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Взаємовідносини збудників хвороб, які викликають змішані гнилі картоплі
  Положенець, В. М.; Тимощук, О. А.; Іващенко, І. В.; Немерицька, Л. В.; Положенец, В. М.; Тимощук, А. А.; Иващенко, И. В.; Немерицкая, Л. В.; Polozhenets, V.; Tymoshchuk, О.; Ivashchenko, I.; Nemerytska, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Вплив поверхнево-активних речовин і трематодної інвазії на живлення і травлення рогової...
  Стадниченко, А. П.; Stadnychenko, A.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Вплив Fasciola hepatica на вміст макро- і мікроелементів у печінці великої рогатої худоби
  Житова, О. П.; Берегова, Г. А.; Житова, Е. П.; Береговая, Г. А.; Zhytova, O.; Beregova, G.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Деякі аспекти морфології, біології та екології омели білої (Viscum album) на Житомирщині
  Астахова, Л. Є.; Дудар, М. І.; Процюк, Н. М.; Астахова, Л. Е.; Дудар, М. И.; Процюк, Н. Н.; Astakhova, L.; Dudar, M.; Protsyuk, N.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Ендофітні бактерії, які спричинюють аномалії розвитку рослин картоплі при...
  Демчинська, М. І.; Демчук, І. В.; Петренко, О. М.; Волкова, І. В.; Мороз, С. М.; Демчинская, М. И.; Демчук, И. В.; Волкова, И. В.; Мороз, С. Н.; Demchynska, M.; Demchuk, I.; Petrenko, O.; Volkova, I.; Мoroz, S.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Фітопатогенні бактерії насіння сосни звичайної
  Гвоздяк, Р. І.; Розенфельд, В. В.; Ващенко, Л. М.; Гвоздяк, Р. И.; Gvozdyak, R.; Rozenfeld, V.; Vashchenko, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Множинність бактеріоцинів Erwinia carotovora
  Товкач, Ф. І.; Максименко, Л. О.; Балко, О. Б.; Товкач, Ф. И.; Максименко, Л. А.; Балко, А. Б.; Tovkach, F.; Maksimenko, L.; Balko, A.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Організація складського обліку готової продукції на підприємствах лісового господарства
  Гаранжа, Н. Д.; Haranzha, N.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Облік грошових коштів при реалізації продукції на сільськогосподарських ярмарках
  Глєбова, А. П.; Глебова, А. П.; Hliebova, A.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Реактивність великої рогатої худоби в зоні радіоактивного забруднення
  Високос, М. П.; Можар, А. О.; Котелевич, В. А.; Олійник, Г. П.; Герасимчук, З. О.; Высокос, Н. П.; Можар, А. А.; Олейник, А. П.; Герасимчук, З. А.; Visokos, М.; Mozhar, А.; Kotelevich, V.; Olіynik, G.; Gerasimchuk, Z.
  1998-02-19
  View Record | View Original
 • » Використання деяких методів клітинної селекції і мутагенезу для підвищення стійкості...
  Коломієць, Ю. В.; Яковлева, Л. М.; Кляченко, О. Л.; Ващенко, Л. М.; Коломиец, Ю. В.; Kolomiyets, Yu.; Yakovleva, L.; Klyachenko, O.; Vashchenko, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Роль маркетингу у забезпеченні конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
  Николюк, О. М.; Nykolyuk, O.; Николюк, О. Н.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Агроекологічний стан темно-сірого опідзоленого грунту та продуктивність агроценозів
  Рудніцький, Л. О.; Рудницкий, Л. А.; Rudnitsky, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Мінеральний склад корка слизу шийки матки тільних корів
  Калиновський, Г. М.; Ремарчук, І. В.; Калиновский, Г. Н.; Ремарчук, И. В.; Kalinovsky, G.; Remarchuk, I.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Динаміка клітинного складу лімфоїдних бляшок порожньої кишки (заднього відділу) у...
  Слєсаренко, В. В.; Гаврилін, П. М.; Слесаренко, В. В.; Гаврилин, П. Н.; Slesarenko, V.; Gavrilin, P.
  2018-02-19
  View Record | View Original
101 - 125 of 7102 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>