Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Гирьовий спорт
  Пічугін, М. Ф.; Грибан, Г. П.; Романчук, В. М.; Романчук, С. В.; Пронтенко, К. В.; Пронтенко, В. В.; Пертришин, Ю. В.; Ткаченко, П. П.; Пичугин, М. Ф.; Романчук, В. Н.; Pichugin, M.; Griban, G.; Romanchuk, V.; Romanchuk, S.; Prontenko, K.; Prontenko, V.; Petrishyn, Y.; Tkachenko, P.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Health improvement of cadets from higher military educational institutions during...
  Prontenko, K.; Griban, G.; Prontenko, V.; Opanasiuk, F.; Tkachenko, P.; Zhukovskyi, Y.; Kostyuk, Y.; Пронтенко, К. В.; Грибан, Г. П.; Пронтенко, В. В.; Опанасюк, Ф. Г.; Ткаченко, П. П.; Жуковський, Є. І.; Костюк, Ю. С.; Жуковский, Е. И.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » On serial posets with positive-definite quadratic Tits form
  Bondarenko, V.; Stepochkina, M.; Бондаренко, В. М.; Стьопочкіна, М. В.; Степочкина, М. В.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » On one property of positive-definite quadratic forms corresponding to finite posets
  Stepochkina, M.; Стьопочкіна, М. В.; Степочкина, М. В.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Йодная недостаточность у крупного рогатого скота в условиях техногенного загрязнения...
  Лигомина, И. П.; Фурман, С. В.; Лисогурская, Д. В.; Лігоміна, І. П.; Лісогурська, Д. В.; Ligomina, І.; Furman, S.; Lysohurska, D.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Белки острой фазы воспаления и некоторые биохимические и гематологические показатели...
  Чала, И. В.; Солодкая, Л. А.; Чала, І. В.; Солодка, Л. О.; Chala, I.; Solodka, L.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Инцидентность и особенности проявления чумы плотоядных у собак декоративных пород
  Романишина, Т. А.; Фещенко, Д. В.; Рыбачук, Ж. В.; Згозинская, О. А.; Романишина, Т. О.; Рибачук, Ж. В.; Згозінська, О. А.; Romanishina, Т.; Feshchenko, D.; Rybachuk, Zh.; Zgozinskaya, О.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Біопалива на основі олій для дизельних двигунів
  Грабар, І. Г.; Колодницька, Р. В.; Семенов, В. Г.; Grabar, I.; Kolodnitska, R.; Semenov, V.; Грабар, И. Г.; Колодницкая, Р. В.; Семёнов, В. Г.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Основи надійності машин
  Грабар, І. Г.; Grabar, I.; Грабар, И. Г.
  1999-03-30
  View Record | View Original
 • » Скандинавська ходьба як засіб фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи
  Ободзінська, О. В.; Пантус, О. О.; Сергеєва, Н. Ю.; Ободзинская, О. В.; Пантус, Е. А.; Сергеева, Н. Ю.; Obodzinska, O.; Pantus, O.; Sergeyeva, N.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » The spread of diseases in Volyn region forests
  Vyshnevskyi, A.; Turko, V.; Вишневський, А. В.; Турко, В. М.; Вишневский, А. В.; Турко, В. Н.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Діагностичні маркери синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові за...
  Дубова, О. А.; Дубовая, О. А.; Dubova, O.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Показник агрегації паразитів, як характеристика динамічності популяційного ядра...
  Довгій, Ю. Ю.; Фещенко, Д. В.; Довгий, Ю. Ю.; Dovgiy, Yu.; Feschenko, D.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Ефективність кокцидіостатиків нового покоління при еймеріозі кролів
  Довгій, Ю. Ю.; Котелевич, В. А.; Олійник, Г. П.; Анхим, В. І.; Довгий, Ю. Ю.; Олейник, А. П.; Анхим, В. И.; Dovgiy, Yu.; Kotelevich, V.; Oliynuk, G.; Anhim, V.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Терапія при нематодозах травного каналу коней зони Центрального Полісся України
  Довгій, Ю. Ю.; Галат, В. Ф.; Сапегіна, О. О.; Галат, М. В.; Довгий, Ю. Ю.; Сапегина, О. А.; Dovgiy, Yu.; Galat, V.; Sapegina, O.; Galat, M.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Мережа Internet та E-mails – важливі засоби комунікації під час вивчення іноземних мов
  Кубрак, С. В.; Kubrak, S.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Концепція обґрунтованої економічної достатності та її наслідки в боротьбі з...
  Довгій, Ю. Ю.; Фещенко, Д. В.; Довгий, Ю. Ю.; Dovgiy, Yu.; Feschenko, D.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Функціонально-стильовий розподіл національно-маркованої лексики на матеріалі...
  Разумна, К. А.; Разумная, К. А.; Razumna, K.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Історія становлення етології як науки про поведінку тварин
  Слюсар, М. В.; Ковальчук, В. І.; Слюсаренко, Ю. Л.; Слюсар, Н. В.; Ковальчук, В. И.; Slusar, N.; Kovalchuk, V.; Slyusarenko, Yu.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Вплив мінливості та сезонності клімату на водні ресурси та ріст аквакультур
  Слюсаренко, Ю. Л.; Slyusarenko, Yu.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Вплив на вітальний діапазон бджоли медоносної температурних режимів та клімату
  П’ясківський, В. М.; Вербельчук, С. П.; Вербельчук, Т. В.; Пясковский, В. М.; Piaskivskiy, V.; Verbelchuk, S.; Verbelchuk, T.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Вплив сонячної інсоляції та високих температур на отруйність кормів для овець
  П’ясківський, В. М.; Слюсаренко, Ю. Л.; Пясковский, В. М.; Piaskivskiy, V.; Slyusarenko, Yu.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Вплив дозованих регіональних навантажень циклічного характеру на перерозподіл...
  Плахтій, П. Д.; Козак, Є. П.; Денисовець, А. П.; Плахтий, П. Д.; Козак, Е. П.; Денисовец, А. П.; Plakhtiy, P.; Kozak, E.; Denysovets, A.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Особливості педагогічного контролю у спорті
  Крук, М. З.; Денисовець, А. П.; Крук, Н. З.; Денисовец, А. П.; Kruk, M.; Denysovets, A.
  2020-03-30
  View Record | View Original
 • » Дослідження рівня фізичної підготовленості гравців різних ігрових амплуа у волейболі
  Денисовець, А. П.; Козак, Є. П.; Денисовец, А. П.; Козак, Е. П.; Denysovets, A.; Kozak, E.
  2020-03-30
  View Record | View Original
101 - 125 of 9218 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>