Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Удосконалення податкового механізму у сільськогосподарському виробництві
  Дема, Д. І.; Дема, Д. И.; Dema, D.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Перспективи і концептуальні основи реформування фінансової звітності українських...
  Дорохова, Л. М.; Дорохова, Л. Н.; Dorohova, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Еколого-економічна оцінка рівня сільськогосподарського освоєння Житомирської області
  Пшоняк, Д. І.; Пшоняк, Д. И.; Pshonyak, D.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Фактори впливу на стан прибутковості галузі картоплярства в Житомирській області
  Маліновська, К. О.; Малиновская, Е. А.; Malinovska, K.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Ефективність державної підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
  Абрамова, І. В.; Абрамова, И. В.; Аbramova, I.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Запаси енергії в гумусі дерново-підзолистого ґрунту в залежності від систематичного...
  Бобрусь, С. В.; Bobrus, S.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Моделювання параметрів роботи ротаційних робочих органів ґрунтообробних знарядь
  Кухарець, С. М.; Бродський, Ю. Б.; Бушма, С. В.; Кухарець, В. В.; Кухарец, С. Н.; Бродский, Ю. Б.; Кухарец, В. В.; Kukharets, S.; Brodsky, Y.; Bushma, S.; Kukharets, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Основні шляхи збільшення іноземних інвестицій в Житомирській області
  Розумей, Т. М.; Rozumey, Т.; Розумей, Т. Н.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками з покупцями та замовниками
  Тимощук, Н. Ю.; Tymoshchuk, N.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Тенденції розвитку галузі хмелярства у Житомирській області
  Зіновчук, В. В.; Шабликін, В. В.; Ратошнюк, Т. М.; Зиновчук, В. В.; Шаблыкин, В. В.; Ратошнюк, Т. Н.; Zinovchuk, V.; Shablykin, V.; Ratochnyuk, T.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Економічні основи формування світових і вітчизняних ресурсів білка
  Бабич-Побережна, А. А.; Бабич-Побережная, А. А.; Babich-Poberezhna, А.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Актуальні проблеми забруднених радіонуклідами сільських територій Полісся
  Малиновський, А. С.; Малиновский, А. С.; Malynovsky, А.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Ретроспектива проблеми формування продовольчої безпеки
  Гойчук, О. І.; Бабієнко, М. Ф.; Гойчук, О. И.; Бабиенко, Н. Ф.; Goichuk, O.; Babienko, M.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Аналіз цінової ситуації на ринку зерна в Житомирській області
  Масляніцина, О. В.; Масляницина, О. В.; Maslyanitsyna, O.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Сільський туризм: концепція розвитку в регіоні
  Костриця, М. М.; Кострица, Н. Н.; Kostrytsya, М.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Оцінка ефективної родючості ґрунтів сільськогосподарського призначення лісостепової...
  Вишневський, Ф. О.; Вишневский, Ф. О.; Vyshnevskyi, F.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Кінематична модель ротаційного ґрунтообробного знаряддя
  Кухарець, С. М.; Шелудченко, Б. А.; Забродський, П. М.; Кухарец, С. Н.; Забродский, П. М.; Kukharets, S.; Sheludchenko, B.; Zabrodskyi, P.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Співробітництво вищого педагогічного навчального закладу і загальноосвітньої школи як...
  Бондарчук, Ю. В.; Вайда, Т. С.; Bondarchuk, Yu.; Vaida, T.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Історичний розвиток системи оподаткування фізичних осіб
  Присяжнюк, І. В.; Присяжнюк, И. В.; Prysiazhniuk, I.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Метод прогнозування динаміки поширення контенту й запитів на нього за даними...
  Грищук, Р. В.; Молодецька, К. В.; Hryshchuk, R.; Molodetska, K.; Молодецкая, К. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Молочна продуктивність та відтворна здатність корів українських новостворених молочних...
  Пелехатий, М. С.; Ковальчук, Т. І.; Пелехатый, Н. С.; Ковальчук, Т. И.; Pelekhatyi, M.; Kovalchuk, T.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Результати використання ліній і бугаїв-плідників при створенні високопродуктивного...
  Пелехатий, М. С.; Гунтік, Л. М.; Дідківський, В. О.; Пелехатый, Н. С.; Гунтик, Л. М.; Дидковский, В. А.; Pelekhaty, M.; Guntik, L.; Didkovskyi, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Лінійна оцінка бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної породи за екстер'єрним...
  Дідківський, А. М.; Дідківський, В. О.; Дидковский, А. Н.; Дидковский, В. А.; Didkovskyi, A.; Didkovskyi, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Роль природного добору в сучасному молочному скотарстві
  Мирось, В. В.; Бабарика, І. Г.; Мyros, V.; Babaryka, I.; Бабарика, И. Г.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Облікова політика підприємства та її кібербезпека
  Мороз, Ю. Ю.; Цаль-Цалко, Ю. С.; Moroz, Yu.; Tsal-Tsalko, Yu.
  2018-02-19
  View Record | View Original
76 - 100 of 7102 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>