Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Органічні відходи тваринництва та їх використання
  Бурлака, В. А.; Меленівський, О. М.; Сичевська, Н. М.; Burlaka, V.; Melenivskyi, O.; Sichevska, N.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Біогумус в системі органічного виробництва
  Мартенюк, Г. М.; Martenyuk, G.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Екологічні загрози за органічного виробництва сільськогосподарської продукції
  Мельник, Г. Г.; Грабовська, Т. О.; Melnik, G.; Grabovska, T.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Деякі аспекти годівлі в органічному свинарстві
  Андрійчук, В. Ф.; Шуляр, Альона Л.; Ткачук, В. П.; Andriychuk, V.; Shulyar, Alyona; Tkachuk, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Шляхи вирішення екологічних проблем, пов’язаних з утворенням твердих побутових відходів
  Бобровницька, А. П.; Климчик, О. М.; Bobrovnytska, A.; Klymchyk, O.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Формування і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів при...
  Швець, Т. В.; Швец, Т. В.; Shvets, T.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » The matrix methods and models in marketing analysis and planning
  Zinovchuk, V.; Зіновчук, В. В.; Зиновчук, В. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Особливості економіко-математичного моделювання при прийнятті управлінських рішень на...
  Овдіюк, О. М.; Булуй, О. Г.; Ovdiyuk, O.; Buluy, O.; Овдиюк, Е. Н.; Булуй, А. Г.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Вплив способів формування густоти насадження маточних кормових буряків на врожай та...
  Мотрук, І. Н.; Мотрук, И. Н.; Motruk, I.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Російсько-грузинський конфлікт, як передумова до анексії АР Крим та ведення активних...
  Черниш, Р. Ф.; Chernysh, R.; Черныш, Р. Ф.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Эколого-агрономическая оценка использования копролита и мизорина при возделывании...
  Просянников, Е. В.; Осмоловский, В. В.; Мамеев, В. В.; Просянніков, Є. В.; Осмоловський, В. В.; Мамєєв, В. В.; Prosyannikov, Ye.; Osmolovskiy, V.; Mameev, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Прогнозування виходу екстрактивних речовин водяної витяжки з листків стевії
  Глушко, Г. І.; Ємельяненко, Л. В.; Глушко, Г. И.; Емельяненко, Л. В.; Glushko, G.; Yemelyanenko, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Полярність метаболізму кореневої системи яблуні в екологічних умовах Полісся України
  Куян, В. Г.; Kuyan, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Удосконалення системи державного управління агропромисловим комплексом Житомирської...
  Орликовський, М. О.; Орликовский, Н. А.; Orlykovsky, M.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Величина вторинного засолення зони аерації каштанових ґрунтів Присивашшя
  Лозовіцький, П. С.; Каленюк, С. М.; Лозовицкий, П. С.; Lozovitskyi, P.; Kalenyuk, S.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Добова періодичність росту льону-довгунця в залежності від обробітку ґрунту
  Дідора, В. Г.; Чернілевський, М. С.; Кунанець, А. М.; Дидора, В. Г.; Чернилевский, H. C.; Кунанец, А. М.; Didora, V.; Chernilevskyi, M.; Kunanets, A.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Вплив протруйників насіння на компоненти агроценозу ярого ячменю
  Чайка, О. В.; Дереча, О. А.; Солодка, Л. О.; Чайка, А. В.; Дереча, А. А.; Солодкая, Л. А.; Chaika, A.; Derecha, A.; Solodka, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Особливості накопичення 137Cs в організмі гусей при пасовищному вирощуванні в умовах...
  Малиновський, А. С.; Малиновский, A. C.; Malynovskyi, A.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Зміни концентрації аскорбінової кислоти в гемолімфі черевоногих молюсків під дією...
  Киричук, Г. Є.; Гирин, В. К.; Гирина, Н. П.; Киричук, Г. Е.; Kyrychuk, H.; Hyryn, V.; Hyryna, N.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Вплив ацемідофену на імунобіологічні показники організму великої рогатої худоби, хворої...
  Довгій, Ю. Ю.; Шеремет, С. І.; Довгий, Ю. Ю.; Шеремет, С. И.; Dovgiy, Yu.; Sheremet, S.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Ефективність використання кормового препарату мікробного каротину для корекції...
  Котелевич, В. А.; Високос, М. П.; Федючка, М. І.; Kotelevych, V.; Vysokos, M.; Fediuchka, M.; Высокос, Н. П.; Федючка, Н. И.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Вплив препаратів ряду піретроїдів на фізіологічний стан та параметри морфометрії...
  Шевчук, П. Ф.; Shevchuk, P.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Роль колостральних антитіл у захисті телят від зараження вірусом лейкозу великої...
  Рудь, О. Г.; Мандигра, М. С.; Rud, O.; Mandyhra, M.; Мандыгра, М. С.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Добір телиць за прогнозом як метод ресурсозбереження
  Шабля, В. П.; Shablya, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Вплив адсорбентів на цитологічний склад крові сухостійних корів в зоні радіоактивного...
  Ревунець, А. С.; Ревунец, А. С.; Revunets, A.
  2018-02-19
  View Record | View Original
51 - 75 of 7102 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>