Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Забруднення продукції скотарства 137Cs при використанні різних кормів природних угідь
  Борщенко, В. В.; Borshchenko, V.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Структура раціону свійських кіз при їх випасі в лісах в умовах продовженого пасовищного...
  Борщенко, В. В.; Borshchenko, V.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Забруднення молока корів 137Cs залежно від якості та пропозиції пасовищного корму
  Борщенко, В. В.; Славов, В. П.; Borshchenko, V.; Slavov, V.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Виявлення загроз інформаційній безпеці держави у змісті текстового контенту соціальних...
  Барабаш, О. В.; Грищук, Р. В.; Молодецька-Гринчук, К. В.; Barabash, O.; Hryshchuk, R.; Molodetska-Hrynchuk, K.; Молодецкая-Гринчук, К. В.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » The social chronotopos impact on the perception of the lexeme patriotism by Ukrainian...
  Pryschepa, О.; Plechko, A.; Svysiuk, О.; Прищепа, O. П.; Плечко, А. А.; Свисюк, О. В.; Прищепа, Е. П.; Свисюк, Е. В.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Organization of the activity of tax authorities on repayment of tax debt: state and...
  Shevchuk, I.; Martynyuk, G.; Шевчук, І. В.; Мартинюк, Г. П.; Шевчук, И. В.; Мартынюк, Г. П.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Ефективність молочного скотарства Житомирщини
  Мартинюк, М. А.; Мартинюк, Г. П.; Martynyuk, M.; Martynyuk, G.; Мартынюк, М. А.; Мартынюк, Г. П.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Перспективи розвитку скотарства в аграрних формуваннях Житомирської області
  Мартинюк, Г. П.; Мартынюк, Г. П.; Martynyuk, G.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Базові параметри відродження скотарства на сільськогосподарських підприємствах
  Мартинюк, Г. П.; Мартинюк, М. А.; Мартынюк, Г. П.; Мартынюк, М. А.; Martyniuk, G.; Martyniuk, M.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Засади підвищення мотивації до професійної діяльності майбутніх юристів за допомогою...
  Свисюк, O. В.; Лихошвед, Н. В.; Свисюк, Е. В.; Svysiuk, O.; Lykhoshved, N.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Наукові праці викладачів Житомирського національного агроекологічного університету за...
  Яремчук, Н. Г.; Касянюк, О. І.; Yaremchuk, N.; Kasyanyuk, O.; Касянюк, Е. И.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Ecological settlement as a self-government model in rural areas
  Walker, K.; Plotnikovа, M.; Велкер, К.; Плотнікова, М. Ф.; Плотникова, М. Ф.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Оцінка ларвіцидної активності мильних розчинів
  Фещенко, Д. В.; Згозінська, О. А.; Дубова, О. А.; Романишина, Т. О.; Громада, Д. С.; Марценюк, І. В.; Feschenko, D.; Zghozinska, O.; Dubova, О.; Romanyshyna, T.; Gromada, D.; Martseniuk, I.; Згозинская, О. А.; Романишина, Т. А.; Марценюк, И. В.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Терапевтична ефективність препаратів групи нітроімідазолів за гастроентеритів собак
  Дубова, О. А.; Дубовий, А. А.; Дубовая, О. А.; Дубовой, А. А.; Dubova, O.; Dubovyi, А.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Green tourism development in smart communities
  Plotnikova, M.; Плотнікова, М. Ф.; Плотникова, М. Ф.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Децентралізація – перші кроки розвитку та старі проблеми
  Шубенко, І. А.; Шубенко, И. А.; Shubenko, I.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Стан кормовиробництва в агроформуваннях Житомирської області
  Мартинюк, Г. П.; Мартынюк, Г. П.; Martynyuk, G.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Підгодівля дрібної рогатої худоби концентрованими кормами на пасовищах
  Борщенко, В. В.; Borschenko, V.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Пероксидне окиснення ліпідів та деякі біохімічні показники крові котів за хвороб печінки
  Чала, І. В.; Русак, В. С.; Чупрун, Л. О.; Ковальов, П. В.; Чала, И. В.; Чупрун, Л. А.; Ковалев, П. В.; Chala, І.; Rusak, V.; Chuprun, L.; Kovalyov, P.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Деякі показники перекисного окиснення ліпідів та глутатіонової системи у кішок за...
  Чала, І. В.; Русак, В. С.; Чала, И. В.; Chala, І.; Rusak, V.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Использование клиноптилолита и комплексной минеральной добавки на основе сапонита в...
  Славов, В. П.; Борщенко, В. В.; Кулик, М. Ф.; Slavov, V.; Borschenko, V.; Kulik, M.
  1995-04-05
  View Record | View Original
 • » Зелений туризм у розвитку сільських територій
  Мартинчук, І. В.; Плотнікова, М. Ф.; Ващенко, М. Ю.; Мартинчук, И. В.; Плотникова, М. Ф.; Martynchuk, І.; Plotnikova, M.; Vashchenko, M.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Використання природних пасовищ при різних рівнях навантаження тварин
  Борщенко, В. В.; Borschenko, V.
  2020-04-05
  View Record | View Original
 • » Нагромадження 137Cs в організмі козулі в радіоактивних біогеоценозах Полісся України
  Славов, В. П.; Борщенко, B. В.; Вербельчук, C. П.; Йохансон, К. Й.; Slavov, V.; Borschenko, V.; Verbelchuk, S.; Johanson, К.
  1997-04-05
  View Record | View Original
 • » Особливості формування доз зовнішнього та внутрішнього опромінення у сільського...
  Славов, В. П.; Борщенко, B. В.; Кривий, М. М.; Вербельчук, C. П.; Ірклієнко, С. П.; Орлов, О. О.; Slavov, V.; Borschenko, V.; Kryvyi, M.; Verbelchuk, S.; Irkliyenko, S.; Orlov, О.; Кривой, М. Н.; Ирклиенко, С. П.; Орлов, А. А.
  2020-04-05
  View Record | View Original
26 - 50 of 9218 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>