Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Ефективність та екологія використання універсально-просапного трактора ХТЗ-121
  Корсак, С. Й.; Мельник, М. В.; Поліщук, О. С.; Korsak, I.; Melnyk, M.; Polishchuk, O.; Корсак, С. И.; Мельник, H. B.; Полищук, A. C.
  1998-02-19
  View Record | View Original
 • » Екологічні перспективи та деякі проблеми використання акумуляторів кінетичної енергії
  Можаровський, М. М.; Mozharovskyy, M.; Можаровский, H. M.
  1998-02-19
  View Record | View Original
 • » Герматранол як імуностимулятор при вирощуванні телят
  Яблонська, О. В.; Яблонская, О. В.; Yablonska, O.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Напрями сприяння інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств
  Николюк, О. М.; Nykolyuk, O.; Николюк, О. Н.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Механізм попадання і переміщення агресивного середовища в гальмівну камеру з пружинним...
  Докуніхін, В. З.; Павленко, А. Г.; Dokunikhin, V.; Pavlenko, A.; Докунихин, В. З.
  1998-02-19
  View Record | View Original
 • » Методика визначення оптимального розподілу робіт з технічного обслуговуванні і ремонту...
  Докуніхін, В. З.; Чичилюк, С. Б.; Dokunikhin, V.; Chychyliuk, S.; Докунихин, В. З.
  1998-02-19
  View Record | View Original
 • » Органічні відходи на основі біоферментації в раціонах молодняка птиці
  Бурлака, В. А.; Малинин, Б. М.; Андрійчук, В. Ф.; Ломакин, А. М.; Burlaka, V.; Malynyn, B.; Andriychyk, V.; Lomakyn, A.; Андрийчук, В. Ф.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Фітопланктон приток ріки Тетерів
  Кузьмінчук, Ю. С.; Кузьминчук, Ю. С.; Kuzminchuk, Yu.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Залучення та використання іноземних інвестицій в агропромисловому комплексі України
  Орликовський, М. О.; Орликовский, Н. А.; Orlikovsky, N.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Склад і еколого-флористична характеристика фітопланктону річки Серет та Тернопільського...
  Бондаренко, О. В.; Bondarenko, O.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Органічне виробництво як напрям екологізації інноваційної діяльності у сільському...
  Цимбаліста, Н. А.; Цимбалиста, Н. А.; Tsymbalista, N.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Рух сільськогосподарських матеріалів нахиленою робочою поверхнею
  Кухарець, С. М.; Пінкін, А. А.; Ярош, Я. Д.; Кухарец, С. Н.; Пинкин, А. А.; Kukharets, S.; Pinkin, A; Yarosh, Ya.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Шумове забруднення в містах
  Климчик, О. М.; Клімашевська, П. С.; Klymchyk, O.; Klimashevska, P.; Климашевская, П. С.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Оцінка джерел водопостачання м. Житомир
  Бандура, О. Л.; Климчик, О. М.; Bandura, O.; Klymchyk, O.; Климчик, О. Н.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Показники якості бульб картоплі при застосуванні соломи і сидератів у сівозмінах Полісся
  Радько, Т. В.; Матвійчук, Б. В.; Радько, В. Г.; Radko, T.; Matviichuk, B.; Radko, V.; Матвийчук, Б. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » До питання екологічного оцінювання біологічного виробництва сільськогосподарської...
  Таргоня, В. С.; Новохацький, М. Л.; Targonya, V.; Novohatskiy, M.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Оптимізація технологій захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів в...
  Немерицька, Л. В.; Ющенко, Л. П.; Дрозд, П. Ю.; Сахненко, Д. В.; Трохименко, А. О.; Nemerytska, L.; Yushchenko, L.; Drozd, P.; Sakhnenko, D.; Trokhymenko, A.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Мікробіорта насіння сої за органічної технології вирощування
  Сагановська, В. І.; Стєрлікова, О. М.; Saganowska, V.; Styerlikova, O.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Використання настоїв рослин проти фітофторозу картоплі
  Саюк, О. А.; Руденко, Ю. Ф.; Плотницька, Н. М.; Sayuk, O.; Rudenko, Yu.; Plotnytska, N.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Ефективність заходів органічного вирощування цибулі порей
  Слободяник, Г. Я.; Ковтунюк, З. І.; Slobodyanyk, G.; Kovtunyuk, Z.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Проблеми розвитку органічного виробництва в Україні
  Негуляєва, Н. М.; Сердюченко, Н. М.; Negulyaeva, N.; Serdyuchenko, N.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Баланс азоту в ґрунті залежно від особливостей вирощування люпину вузьколистого
  Ратошнюк, В. І.; Ратошнюк, Т. М.; Ratushnyak, V.; Ratushnyak, T.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Organic dairy market development in Ukraine
  Bilyk, R.; Mezhenska, N.; Mezhenskiy, A.; Білик, Р. І.; Меженська, Н.; Меженський, А.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Межі стійкості органічного землеробства
  Сайкевич, М. І.; Saykevich, M.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Фактори підвищення ефективності функціонування органічних господарств
  Шкуратов, О. І.; Кипоренко, В. В.; Shkuratov, O.; Kyporenko, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
26 - 50 of 7102 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>