Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Поживна цінність зеленої маси Eichhornia crassipes (Mart.) Solms при використанні її в...
  Пазич, В. М.; Pazych, V.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Сучасний агроекологічний стан природно-ресурсного потенціалу Полісся
  Матвійчук, Б. В.; Matviychuk, B.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Роль біологічних препаратів при вирощуванні жита озимого в органічному землеробстві
  Поліщук, В. О.; Грицюк, Н. В.; Журавель, С. В.; Polishchuk, V.; Grytsyuk, N.; Zhuravel, S.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Перспективи розвитку виробництва органічної гречки
  Мірзоєва, Т. В.; Mirzoeva, T.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Біоконверсія органічних відходів
  Мартенюк, Г. М.; Martenyuk, G.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Продуктивність агрофітоценозу люпину вузьколистого залежно від способів основного...
  Ткачук, В. П.; Котельницька, Г. М.; Саюк, О. А.; Тимощук, Т. М.; Tkachuk, V.; Kotelnytska, A.; Sayuk, O.; Tymoshchuk, T.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Жито озиме – культура органічного виробництва Полісся
  Ключевич, М. М.; Гриценко, О. Ю.; Klyuchevich, M.; Grytsenko, O.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Поширення та розвиток бурої плямистості проса залежно від застосування біологічних...
  Столяр, С. Г.; Ключевич, М. М.; Stolyar, S.; Klyuchevich, M.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Економічна самозабезпеченість: трирівневий вимір
  Кравець, І. В.; Кравец, И. В.; Kravets, I.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » On coefficients of transitiveness of posets of special type
  Styopochkina, M.; Стьопочкіна, М. В.; Степочкина, М. В.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Источники конкурентных преимуществ сельскохозяйственных предприятий
  Николюк, О. Н.; Nykolyuk, O.; Николюк, О. М.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: перспективи...

  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Управління інтелектуальною власністю в Україні
  Чечет, І. В.; Чечет, И. В.; Chechet, І.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Публічно-приватне партнерство як механізм активізації інвестиційної діяльності
  Хамраєва, К. М.; Хамраева, К. М.; Hamraeva, К.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Біологічний метод боротьби з вароатозом в органічному бджільництві
  Лісогурська, Д. В.; Фурман, С. В.; Кривий, М. М.; Лісогурська, О. В.; Lisohurska, D.; Furman, S.; Kryvyi, M.; Lisogurska, О.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Публічно-приватне партнерство у галузі житлово-комунального партнерства: створення і...
  Рошко, В. О.; Рошко, В. А.; Roshko, V.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Зарубіжний досвід державної підтримки та регулювання ринку інтелектуальної власності
  Недільська, С. С.; Недельская, С. С.; Nedilskaya, S.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Особливості виробництва органічного молока
  Шуляр, А. Л.; Ткачук, В. П.; Омелькович, С. П.; Shular, A.; Tkachuk, V.; Omelkovych, S.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Аналіз функціонування франчайзингових компаній в Україні
  Наумчук, Р. М.; Куцан, В. В.; Naumchuk, R.; Kutsan, V.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Використання альтернативних видів електроенергії задля переходу України до шостого...
  Наумчук, В. В.; Naumchuk, V.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Роль публічно-приватного партнерства у боротьбі з комп’ютерним та інтернет піратством в...
  Назімов, І. Г.; Назимов, И. Г.; Nazimov, I.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Особливості переробки органічної продукції
  Кальчук, Л. А.; Трохименко, В. З.; Kalchuk, L.; Trohimenko, V.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Аналіз захисту та контролю інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі
  Мельник, Ю. С.; Melnyk, Yu.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Роль органічної продукції тваринного походження у формуванні продовольчої безпеки України
  Шуляр, А. Л.; Shular, A.
  2019-06-16
  View Record | View Original
 • » Проблеми страхування інтелектуальної власності в Україні
  Матюшенко, Ю.; Matyushenko, Y.
  2019-06-16
  View Record | View Original
226 - 250 of 8312 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>