Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Технологія co-creation в інноваційному менеджменті
  Кащук, К. М.; Кащук, К. Н.; Kashchuk, K.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Інформаційна спроможність ринку економічної інформації
  Клевчік, Л. Л.; Клевчик, Л. Л.; Klevchik, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Проблеми забезпечення надійності технологічного обладнання при вирощуванні продукції...
  Бойко, А. І.; Савченко, В. М.; Крот, В. В.; Boyko, A.; Savchenko, V.; Krot, V.; Бойко, А. И.; Савченко, В. Н.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Кормороздавач
  Горбенко, І. І.; Горбенко, О. І.; Грабар, І. Г.; Руднєв, Ю. І.; Gorbenko, I.; Gorbenko, О.; Grabar, І.; Rudnyev, Yu.; Горбенко, И. И.; Горбенко, А. И.; Грабар, И. Г.; Руднев, Ю. И.
  2010-05-11
  View Record | View Original
 • » Спосіб контролю однорідності бензину з високооктановими кисневмісними домішками
  Грабар, І. Г.; Ільченко, А. В.; Grabar, I.; Ilchenko, A.; Грабар, И. Г.; Ильченко, А. В.
  2006-05-15
  View Record | View Original
 • » Забезпечення інформаційної безпеки держави, як одна із складових перемоги у «гібридній...
  Черниш, Р. Ф.; Chernysh, R.; Черныш, Р. Ф.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Щодо шляхів удосконалення національного Кримінального процесуального законодавства у...
  Черниш, Р. Ф.; Chernysh, R.; Черныш, Р. Ф.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Спосіб контролю рівня палива в поплавковій камері карбюратора
  Грабар, І. Г.; Ільченко, А. В.; Grabar, I.; Ilchenko, A.; Грабар, И. Г.; Ильченко, А. В.
  2003-06-16
  View Record | View Original
 • » Вдосконалення оцінки кредитоспроможності підприємства
  Шваб, А. П.; Забавський, О. І.; Shvab, А.; Zabavskyi, О.; Забавский, О. И.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Еколого-економічні проблеми використання землі в нових умовах господарювання
  Суліменко, Л. А.; Данкевич, А. Є.; Сулименко, Л. А.; Данкевич, А. Е.; Sulimenko, L.; Dankevych, A.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Вплив внутрішнього кругообігу коштів на ефективність використання обігових коштів...
  Шваб, А. П.; Лотиш, О. В.; Shvab, А.; Lotysh, О.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Проблеми розвитку вітчизняного ринку овочів
  Липчук, В. В.; Демчик, Т. В.; Lypchuk, V.; Demchyk, Т.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Теоретичні основи управління екологічними ризиками в ринковій економіці
  Віленчук, О. М.; Виленчук, А. Н.; Vilenchuk, О.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Концесія як засіб розв'язання економічних проблем в Україні
  Євенок, О. І.; Евенок, О. И.; Yevenok, О.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Окремі організаційно-аналітичні чинники ефективного функціонування...
  Шлапак, А. М.; Shlapak, А.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Радиоэкология – составная часть социально-экономической экологии
  Тархов, П. В.; Tarkhov, Р.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Еколого-економічні аспекти розвитку агромеліорації
  Стахєєва, Л. О.; Стахеева, Л. А.; Stakhyeyeva, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Методичні аспекти повного економічного обліку наслідків Чорнобильської катастрофи
  Глазун, В. В.; Glazun, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Соціально-економічні аспекти розвитку агропромислового виробництва в регіоні...
  Циганок, В. М.; Циганок, В. Н.; Tsyganok, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Еколого-економічні аспекти розвитку виробництва сільськогосподарської продукції на...
  Корчинська, С. Г.; Корчинська, О. А.; Ратошнюк, Т. М.; Корчинская, С. Г.; Корчинская, О. А.; Korchynska, S.; Korchynska, О.; Ratoshnyuk, Т.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Страховий захист соціально-економічних інтересів населення в контексті подолання...
  Віленчук, О. М.; Виленчук, А. Н.; Vilenchuk, О.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Вдосконалення оцінки ефективності діяльності підприємств АПК, розташованих на...
  Шваб, А. П.; Дем'янюк, І. В.; Shvab, А.; Demyanyuk, І.; Демянюк, И. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Екологічне виховання студентів: проблеми, методи, підходи
  Заглада, О. А.; Муляр, В. І.; Заглада, А. А.; Муляр, В. И.; Zaglada, О.; Mulyar, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Вплив процесу реформування на ефективність функціонування фермерських господарств
  Шуткевич, В. А.; Shutkevych, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Методи регулювання еколого-інноваційної діяльності
  Касьяненко, Т. В.; Kasyanenko, Т.
  2018-02-19
  View Record | View Original
226 - 250 of 7102 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>