Records

Zhytomyr State University Library

View Archive Info

 • » БРЕХТІВСЬКЕ РОЗУМІННЯ ''ОЧУЖЕННЯ'' ТА ''ОДИВНЕННЯ'' В. ШКЛОВСЬКОГО
  Прищепа, О. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ЛІНГВІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ЛЮДВІГА ВІТГЕНШТЕЙНА
  Сардак, О. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » КОНЦЕПЦІЯ МИСТЕЦТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧОСТІ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА
  Синевич, Б. М.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » КОНФЛІКТ ЯК РІЗНОВИД КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ
  Тарабріна, Н. А.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ТЕРМІНОЛОГІЧНА ДЕРИВАЦІЯ В ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
  Помігуєва, Л. П.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРС – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
  Гудзь, Н. О.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Кібербуллінг: онтологічні ознаки та типологія
  Дайнека, Н. М.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ДО ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНО-СТИЛІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ АВТОРА В ПЕРЕКЛАДІ
  Дейнеко, І. А.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ПОЕТИКА НЕОНАТУРАЛІСТСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ ДРАМИ 20-Х РР. XX СТОЛІТТЯ
  Демьянова, С. К.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ОСОБЛИВОСТІ ВИМОВНОГО АКЦЕНТУ В АНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ І...
  Кириченко, А. Г.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » БЕРТОЛЬД БРЕХТ ТА ДЖОРДЖ РИГА: ОДИН МОТИВ – ДВА РІШЕННЯ
  Комінярський, І. Б.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » МАТЕРІАЛІЗАЦІЯ АНАЛОГІЇ ЯК МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ ІРРЕАЛЬНОСТІ В ОПОВІДАННЯХ ЕДГАРА ПО
  Кравець, М. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » МІСЦЕ ДИСКРИМІНАТИВІВ У СИСТЕМІ СУБСТАНДАРТНИХ ОДИНИЦЬ
  Масель, Ю. С.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ОНТОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ СПОКУСИ
  Матушевська, Н. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » САКРАЛЬНИЙ ОНІМНИЙ ПРОСТІР ПОЕЗІЇ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА
  Мисько, І. Р.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ПРАГМАТИЧНА АДАПТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ КУЛЬТУРНОЇ АСИМЕТРІЇ У ПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНОГО...
  Мельник, А. П.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВО-КОГНІТИВНОЇ КАТЕГОРІЇ "HAPPINESS" КОНЦЕПТУ GLOBALIZATION В...
  Петрінська, Т. С.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ПОРІВНЯННЯ ЯК КОГНІТИВНА ОПЕРАЦІЯ
  Просяннікова, Я. М.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ЯВИЩЕ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМУ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЯК ЗМІСТОВО-СТИЛЬОВА ЇЇ ОСОБЛИВІСТЬ
  Снітовська, О. Й.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » "ЗАХІД" Б. БРЕХТА: ТРАГЕДІЯ ЧИ "НАВЧАЛЬНА ВПРАВА"?
  Федоренко, Л. О.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Змістовий потенціал макротеми підприємництво в англомовному діловому дискурсі
  Юшкевич, В. І.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ВИРАЖЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ З ВЛАСНИМИ ІМЕНАМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ...
  Ігнатенко, Д. Є.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ПРИНЦИПИ ДОБОРУ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ У ДОСЛІДЖЕННІ ЕМОТИВНИХ КОНЦЕПТІВ-ОПОЗИЦІЙ
  Малиненко, О. Є.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Динаміка лексики ткацтва в середньополіських говірках
  Гримашевич, Г. І.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Лексикографічна репрезентація гуцульської адвербіальної системи
  Гримашевич, Г. І.
  2018-02-19
  View Record | View Original
201 - 225 of 20278 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>