Records

Zhytomyr State University Library

View Archive Info

 • » ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Білошицька, Т. Ю.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ПІДПІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ В ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ (1942-1944 РР.)
  Давиденко, О. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Сучасні інформаційні технології: теорія, практика, досвід та перспективи розвитку

  2013-04-17
  View Record | View Original
 • » МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ...
  Мороз, С. Е.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОГРЕСИВНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХIХ СТ. ТА...
  Шарненкова, Т. О.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПРОСОДІЇ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
  Алексієвець, О. М.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ФОРМАЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНТЕКСТУ У ДІАХРОННИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ
  Андрушенко, О. Ю.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Синтаксичні особливості мови оповідача у романі У. Коллінза "Місячний камінь"
  Галайбіда, О. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Загрози безпеки інформаційних ресурсів у комп’ютерних системах
  Вакалюк, Т. А.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ТЕХНІЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ ТА ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ
  Дерді, Е. Т.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Характеристика інструменту в англійських дієсловах фізичної діяльності
  Клименко, О. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ПРЕДИКАТ СТАНУ ЯК СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИЙ КОРЕЛЯТ ДІЄСЛІВНОГО ГОЛОВНОГО КОМПОНЕНТА...
  Коваль, Л. М.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ДИНАМІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП ДІЄСЛІВНИХ ТВІРНИХ ОСНОВ ПРЕФІКСАЛЬНИХ...
  Мігорян, О. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ТОПОС МІСТА В ПОЕЗІЇ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА
  Назарець, В. М.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » КОНЦЕПТОЛОГІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
  Нідзельська, Ю. М.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ЛІТЕРАТУРНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА (ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ...
  Овдійчук, Л. М.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОЦІННОЇ СЕМАНТИКИ НЕОЛОГІЗМІВ У КОНТЕКСТІ
  Островська, Ю. К.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Особливості аспектів міжкультурної комунікації
  Слоньовська, О. Б.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » КОРЕЛЯТИВНИЙ ДОМЕН ВОДОЙМИЩЕ / ПЛАВАННЯ: СПЕКТР КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ
  Радченко, О. Ю.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
  Соловйова, О. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Принципи структурування змісту навчального матеріалу з іноземної мови для курсантів...
  Щерба, О. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Позиціонування глобальних міст в Інтернеті: Нью-Йорк і Лондон
  Білюк, І. Л.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Структурно-семантичні особливості німецьких юридичних термінів
  Борова, Л. О.; Чайка, Т. Б.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ОЦІННОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ
  Осташова, О. І.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Драма Галілея – трагедія історії. Проблема інтерпретації п'єси Б. Брехта "Життя Галілея"
  Прищепа, В. П.
  2018-02-19
  View Record | View Original
176 - 200 of 20278 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>