Records

Zhytomyr State University Library

View Archive Info

 • » Лингвистический анализ фразеологизма
  Гужанов, С. И.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Особливості організації виховного процесу в педагогічному вузі
  Якса, Н. В.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Розв’язання проблем соціалізації особистості шляхом створення ситуацій...
  Коротка, А. В.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Особистість у духовно-ціннісному вимірі
  Бех, І. Д.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Педагогічна система А.С. Макаренка: міфи і реальність
  Левківський, М. В.
  1998-11-22
  View Record | View Original
 • » Григорій Ващенко і виховання естетичних почуттів молодших школярів
  Шмельова, Т. В.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Застосування модульно-рейтингової системи навчання при вивченні іноземної мови...
  Іванцова, О. П.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Творчий потенціал вчителя музики як педагогічна проблема
  Олійник, С. В.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Психодіагностика педагогічної майстерності вчителя
  Зязюн, І. А.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Лабораторний практикум як частина дистанційного курсу з інформатики
  Зарицька, О. Л.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Використання міжпредметних зв’язків у процесі викладання курсу "Основи культури і...
  Голубовська, І. В.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Змістова стратифікація тексту оригіналу як засіб зняття омофразії
  Виговський, В. Л.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Розвиток ідеї міжпредметних зв’язків у педагогіці та проблема інтегрованого навчання
  Пелешок, Е. Х.; Гордієнко, О. А.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Психосемантичний підхід та його застосування до дослідження життєтворчої антиципації...
  Рихальська, О. Г.
  1998-11-22
  View Record | View Original
 • » Сучасний урок - урок у системі особистісно зорієнтованого навчання
  Хорова, Л. І.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Особливості вивчення теми "Інтонація" з використанням методів орхестичного виховання
  Плющик, Є. В.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Возрастная изменчивость отношения массы мягких тканей и массы раковины к общей массе у...
  Варигин, А. Ю.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Проблема емоційної регуляції педагогічної діяльності учителя музики
  Неретін, В. О.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Особистісно зорієнтоване виховання: стратегія проектування
  Бех, І. Д.
  1999-11-22
  View Record | View Original
 • » М.Ф. Сумцов про особистість та професійні якості вчителя
  Кін, О. М.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Факторний аналіз фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики
  Чемерис, О. А.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Проектна парадигма розвитку початкової і основної шкіл
  Онищук, Л. А.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Вирощування нового об’єкту аквакультури – молюска ампулярії – в тепловодних рибних...
  Ігнатчик, С. А.; Кражан, С. А.; Кузьменкова, Б. Н.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ВАСИЛЯ ЗАХАРЧЕНКА
  Кривопишина, К. С.
  2017-11-22
  View Record | View Original
 • » Інтерактивні технології як засіб демократизації навчального процесу у ВНЗ
  Мисечко, О. Є.
  2017-11-22
  View Record | View Original
19601 - 19625 of 19850 Items    << < 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 > >>