Records

Zhytomyr State University Library

View Archive Info

 • » Особливості реалізації методів управління освітою в умовах розвитку освітніх систем
  Пастовенський, О. В.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Розвиток креативності майбутнього вчителя інформатики засобами...
  Мінькович, Б. A.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Академічна комунікативна підготовка студентів у ВНЗ: компетентнісний підхід
  Козолуп, М. С.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Роль єврейського шкільництва в системі початкової освіти на Волині в кінці ХІХ — на...
  Мелещенко, А. А.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Забезпечення реалізації моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту...
  Драгунова, В. В.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Роль та місце курсу англійської мови в процесі професіоналізації студентів-політологів
  Жиляєва, Ю. М.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Форми та методи організації самостійної роботи студентів у Харківському імператорському...
  Карасьова, О. В.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Особливості технології формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів
  Герасимчук, О. Л.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу вищого навчального...
  Гриців, В. Б.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Соціальне виховання дітей крізь призму Кодексу законів про народну освіту УСРР...
  Богомолова, М. Ю.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Інтерактивні технології під час позааудиторної самостійної роботи майбутніх...
  Бхіндер, Н. В.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Використання хмаро орієнтованих засобів у навчанні бакалаврів інформатики для...
  Вакалюк, Т. А.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Культурологічний підхід до професійної підготовки майбутнього фахівця туристичного профілю
  Баглай, О. І.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів...
  Андрощук, І. М.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Проблемы детского чтения в истории азербайджанской педагогической мысли
  Ахмедов, Э. Ю.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Universal Matrixes of Knowledge as Interdisciplinary Instruments of Scientific Research...
  Вознюк, О. В.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Субъективное виденье студентами-психологами собственного профессионального становления
  Пирог, Г. В.; Марчук, К. А.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Зв'язок життєвих стратегій сучасної молоді з психологічним віком: теоретичні аспекти
  Пирог, Г. В.; Мороз, Л. О.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Психологические особенности отображения процессов мышления в социальных сетях
  Пирог, Г. В.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Культурно-освітня діяльність Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та...
  Буравський, О. А.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Законодавство Російської імперії про дворянське депутатське зібрання та його реалізація...
  Маркевич, О. В.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Рішення Європейського суду з прав людини в процесі гармонізації трудового законодавства...
  Рудницька, О. П.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Орхестичне виховання як музично-театралізована діяльність: пошук універсального засобу...
  Вознюк, О. В.; Маловицька, Л. Ф.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Психологічний аналіз очікувань студентів (на матеріалі курсу «Основи психологічного...
  Майстренко, Т. М.
  2020-02-26
  View Record | View Original
 • » Психологічні особливості формування літературної обдарованості особистості
  Марчук, К. А.
  2020-02-26
  View Record | View Original
226 - 250 of 24200 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>